Dobre praktyki są niezbędne, żeby ochronić środowisko naturalne

Istnieją dziedziny, w jakich pozytywne działania uniemożliwiają stosowanie niecnych działań. W największej ilości przypadków tego typu dziedziny mają związek z szeroko pojętym interesem społecznym, co znaczy, że ich działania, przyszłe decyzje i wdrażane projekty, mają wpływ na życie każdego z nas, a również na środowisko naturalne. Nie dziwi więc, iż w tym temacie mówimy o branży budowlanej czy wydobywczej. To tak wielkie projekty, iż w konsekwencji mają one wpływ na każdego z nas i to przez kolejne pokolenia. Dlatego stworzono specjalne procedury, które mają za zadanie to kontrolować. Najbardziej znana z nich to ocena oddziaływania na środowisko.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ma realnie ocenić wpływ planowanego projektu – budowlanego lub wydobywczego, na środowisko mulczowanie drzew naturalne (w tym także na zdrowie ludzi). Kompleksowość tego typu dokumentu wymaga, aby znajdowała się w nim weryfikacja raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jaki powinien być dostarczony przez inwestora danego projektu, a także zyskanie obowiązkowych uzgodnień i opinii prawnych. Jednocześnie, zgodnie z konwencją z Aarhus w takim postępowaniu musi być zapewniony udział społeczeństwa.

Naturalne składniki

Autor: Milena Janiczek
Źródło: http://www.flickr.com

Oceny oddziaływania na środowisko jest konieczna w przypadku planowanych przedsięwzięć, które z znacznym prawdopodobieństwem będą miały wpływ na środowisko. Może też być konieczna na drodze postępowania administracyjnego ochrona środowiska tego typu przedsięwzięć, jakie znajdują się na specjalnej liście „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. Jednocześnie, nie istnieje tak naprawdę lista projektów, jakie mogą znacząco wpłynąć na obszar Natura 2000. W tym przypadku procedura może się rozpocząć, gdy istnieje podejrzenie, że dany projekt może na ten obszar mieć wpływ. Procedura taka także nie jest konieczna, jeżeli przedsięwzięcie ma wpływ na środowisko naturalne, lecz jego realizacja jest ujęta w planach ochrony obszaru Natura 2000.

Ocena oddziaływania środowiska bierze też pod uwagę pośredni i bezpośredni wpływ konkretnego projektu na środowisko, co zawiera się w obszarze warunków funkcjonowania ludzi, dóbr materialnych, zabytków czy dostępności kopalin. Sprawdzane są również możliwości, żeby zminimalizować niedobry wpływ konkretnego przedsięwzięcia na środowisko naturalne, przy tym określany jest zasięg monitoringu.
Te wszystkie przedsięwzięcia mają na celu ochronić ludzi i środowiska naturalnego przed zgubnymi skutkami ogromnych, ingerujących w nasze życie, projektów. Nikt przecież nie podważy zalet rozwoju, jest to ważne w każdej dziedzinie, jednak trzeba mieć na uwadze, że rozwój tak, ale nie za wszelką cenę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*