Jak można ochronić środowisko naturalne?

Istnieją dziedziny, w których dobre praktyki uniemożliwiają stosowanie niecnych działań. Najczęściej takie dziedziny odnoszą się do szeroko pojętego interesu społecznego, co znaczy, że ich działania, przyszłe decyzje i realizowane projekty, mają wpływ na życie każdego z nas, a też na środowisko naturalne. Nie dziwne, iż w tym temacie mówimy o branży budowlanej czy wydobywczej. To tak wielkie przedsięwzięcia, iż w konsekwencji mają one wpływ na każdego z nas i to przez następne pokolenia. Dlatego stworzono specjalne procedury, które mają za zadanie to kontrolować. Najbardziej znana z nich to ocena oddziaływania na środowisko.

ma realnie ocenić wpływ planowanego przedsięwzięcia – budowlanego czy wydobywczego, na środowisko naturalne (w tym również na zdrowie ludzi). Kompleksowość tego typu dokumentu wymaga, by znalazła się w nim weryfikacja raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który musi być dostarczony przez inwestora danego projektu, a także zyskanie obowiązkowych uzgodnień i opinii prawnych. Jednocześnie, zgodnie z konwencją z Aarhus w takim postępowaniu powinien być zapewniony udział społeczeństwa.

Naturalne składniki

Autor: Milena Janiczek
Źródło: http://www.flickr.com

Ocena oddziaływania na środowisko ocena znaczącego zagrożenia jest niezbędna w wypadku planowanych projektów, które z znacznym prawdopodobieństwem będą oddziaływać na środowisko. Może też być niezbędna na drodze postępowania administracyjnego ochrona środowiska tych przedsięwzięć, jakie widnieją na specjalnej liście „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. Jednakowoż, nie istnieje w rzeczywistości lista przedsięwzięć, jakie mogą mieć wpływ na obszar Natura 2000. W tym sprawach procedura może się rozpocząć, gdy istnieje podejrzenie, iż dany projekt może wpłynąć na ten obszar. Procedura taka też nie jest niezbędna, jeżeli przedsięwzięcie ma wpływ na środowisko, lecz jego realizacja jest zawarta w planach ochrony obszaru Natura 2000.

Ocena oddziaływania środowiska bierze też pod uwagę pośredni i bezpośredni wpływ danego projektu na środowisko, co zawiera się w obszarze warunków funkcjonowania ludzi, dóbr materialnych, zabytków lub dostępności kopalin. Sprawdzane są również możliwości, by zminimalizować negatywny wpływ danego działania na środowisko, przy tym określany jest zasięg monitoringu.
Te wszystkie przedsięwzięcia mają na celu ochronę ludzi i środowiska naturalnego przed zgubnymi skutkami ogromnych, ingerujących w nasze życie, działań. Nikt przecież nie podważy zalet rozwoju, jest to bardzo istotne w każdej dziedzinie, jednocześnie trzeba pamiętać, że rozwój tak, ale nie za wszelką cenę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*