Farmy fotowoltaiczne coraz bardziej popularne. Jakie są etapy takiej inwestycji?

Fotowoltaika to osiąganie elektryczności z promieniowania słonecznego. Obecne przepisy prawne w zakresie budowy farm fotowoltaicznych są niejednoznaczne, aczkolwiek można określić schemat działania, jaki powinien przejść każdy inwestor.
Przede wszystkim potrzebna jest odpowiednia działka, na jakiej można postawić instalację oraz podłączyć ją przez energetykę.

meble skórzane

Autor: Sebastiaan ter Burg
Źródło: http://www.flickr.com
Chiny

Autor: Mark Harkin
Źródło: http://www.flickr.com
1 MW elektrownia fotowoltaiczna z technicznymi odstępami potrzebuje ok. 2 ha niezacienionego terenu. Trzeba zaznaczyć, iż przeważnie prościej jest wykonać farmy fotowoltaiczne w miejscu, gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
Należy przygotować projekt koncepcyjny, który jest potrzebny do złożenia wniosku o przyłączenia do lokalnego zakładu energetycznego. Taki projekt ma duże znaczenie, ponieważ wydane przez operatora zasady przyłączenia będą dotyczyły ściśle określonej konfiguracji farmy fotowoltaicznej, której nie możemy dowolnie modyfikować w czasie realizacji projektu (najlepsze farmy fotowoltaiczne). Jeżeli mamy tytuł prawny do gruntu oraz określone zostały warunki przyłączenia, należy rozpocząć starania o uzyskanie koncesji na produkowanie energii ze źródła odnawialnego. Owa koncesja jest wydawana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zakładając, iż przeszliśmy przez opisane kroki i starostwo powiatowe nie wyraziło sprzeciwu do zgłoszenia robót oraz gmina zezwoliła na posadowienie instalacji, można przygotować się do budowy farmy fotowoltaicznej.

Ostatnie warunki to zgłoszenie do rejestracji na TGE w celu obrotu odpowiednimi certyfikatami, następnie uruchomienie i odbiór elektrowni przez energetykę.

Jeżeli użyta w powyższym materiale retoryka do Ciebie trafia, to zobacz tutaj podobne posty – one odnoszą się do zbliżonej problematyki.

Jeżeli inwestor z sukcesem przeszedł przez wymienione procesy może cieszyć się pracą swojej elektrowni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*