Tag «produkcja»

produkcja

Troszczysz się o środowisko? Wyrzucaj odpady w dobrze dobranych zbiornikach!

Jeszcze kilka lat temu Polacy nadzwyczaj chętnie pozbywali się odpadów, wywożąc je do lasu lub na położoną blisko nich łąkę. Nasza świadomość z zakresu dbałości o środowisko naturalne była tak naprawdę żadna. Aktualnie wiemy już, że nie tylko wyrzucanie nieczystości źle wpływa na środowisko, ale też, że należy je składować we właściwy sposób. Obowiązujące dzisiaj regulacje prawne dotyczące wywozu śmieci nakładają na nas obowiązek ich segregacji.

Które cechy musi mieć dom, by był pasywny

Ostatnio często zwraca się uwagę na sprawy związane z ochroną środowiska, zanieczyszczeniami środowiska itp. Na coraz większą skalę wykorzystuje się tak zwane odnawialne źródła energii, a więc niejako wykorzystuje się siły przyrody do produkcji energii przydatnej dla człowieka. Z tego powodu między innymi ostatnio zbudowano na terenie kraju tak wiele wiatraków, przetwarzających energię czerpaną z wiatru.